ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ඇල්ලුව පට්ටම කැච් සෙට් එකක් මෙන්න
විදුලිසැර වැදුනු වඳුරෙක්ව දහසක් දෙනා බලා ඉද්දි බේරගන්න වදුරෙකු
Wheel 14 ට්‍රක් එකක් යට කරගෙන ගිහිල්ලත් ඛේරෙන හැටි
කිඹුල්ලුන්ට කන්න දෙන හැටි
මරු පිළිම දෙක
අපේ රටේ ගංවතුර වගේ වෙන රටවල්වල ලාවා ගලන හැටි
ලොරියක් අදිනවා..!! හැබැයි ඇදිලා එන්නේ රෝද දෙක විතරයි
කොණ්ඩේ කපනගමන් නින්ද යන මෙයාට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ
පුංචි ඩ්‍රම්ස් වාදකයෝ 1200ක් එක්ක ලෝක වාර්තාවක් තිබ්බ පට්ටම වැඩක් මෙන්න
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved