කොහොමද? මේ ගමන
කොහොමද භාණ්ඩේ , පට්ට ඩ්‍රයිවින් පාර
ජගුවරයෙක් හා පිඹුරෙක් අතර දැවැන්ත සටනක්
ගමක සුල මුල මාලබේ
මී හරක් අලි වලියක් බලන්නකෝ
කැමරාවේ සටහන් වුනු ලොව ත්‍රාසජනකම දඩයම් කිරීම් මෙන්න
අක්කාගේ dance එකට wedding එකේ කට්ටිය කොර
තමාගේ පැටියා බේරගන්න අම්මා විදින දුක
බොරු දොස්තර කෙනෙක් නිසා අමාරුවේ වැටෙන කාන්තාවක්
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved