මට බුදියන්න ඕන යකෝ හැබයි තනියම , බන්දුගේ අලුත්ම ජෝක් එක පට්ට
වේගෙන් එන බයික් එකක් නවත්තන්න යන පොලිස් කාරයට වෙන දේ
ඉරාජ් ගෙන් මහින්ද ජනපතිට සින්දුවක්, ඔහුම නොවේද ආයෙත් ඒ මිනිසා
මෛත්‍රි පාලනයේ ගීතය එළිදකී
මෙන්න පට්ටම වලියක්...!! වලිය පටන්ගත්ත කෙනා හොඳටම කනවා
කොහොමද? මේ ගමන
කොහොමද භාණ්ඩේ , පට්ට ඩ්‍රයිවින් පාර
ජගුවරයෙක් හා පිඹුරෙක් අතර දැවැන්ත සටනක්
ගමක සුල මුල මාලබේ
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved