කෙල්ලන් ඉදිරියේ වැඩ පෙන්නන්න ගිය හාදයාට වෙච්ච නස්පැත්තියක මහත බලන්න
චපල සැමියාට දඬුවම ලෙස රථය කුඩු කරණ යකඩ බිරිඳක්
සපත්තුවෙන් වැඩ දාන පොඩ්ඩා
හිම නිසා ගමන් කිරීමට නොහැකි වූ ගුවන් යානයක් මගීන්ගේ සහයෙන් ගුවන්ගත කල අපූරු වීඩියෝවක්
මෙයාගේ නැටිල්ල control කරගන්න බැරිව උන දේ බලන්න
ස්කූටරය අනූනවයෙන් ඛේරෙන හැටි
ඇගිලි ටික කපුනොත්
කොහොමද හූනු ලව් එක , පට්ට ආතල්
දුව දිපු අයි පැඩ් එකට තාත්තා කරපු දේ
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved