අපේ රටේ ගංවතුර වගේ වෙන රටවල්වල ලාවා ගලන හැටි
ලොරියක් අදිනවා..!! හැබැයි ඇදිලා එන්නේ රෝද දෙක විතරයි
කොණ්ඩේ කපනගමන් නින්ද යන මෙයාට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ
පුංචි ඩ්‍රම්ස් වාදකයෝ 1200ක් එක්ක ලෝක වාර්තාවක් තිබ්බ පට්ටම වැඩක් මෙන්න
ගෙදර තනියම ඉන්නකොට කෙල්ලෝ කරන පිස්සු වැඩ මෙන්න
Food Fair 2014 Organized by Athula Dassana Multi-Culturel Buddhist Community Centre
ලොව සුඛෝපබෝගීම මගී බස් රථය
අම්මාගේ බඩ ඇතුලේ ඉදන් එළියේ ඉන්න අයට වැඩ දාන පුංචි පැටියෙක් මෙන්න
තුවක්කුවෙන් නැටුම් දාන්න ගිහින් වෙන දේ
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved