කොහොමද හොල්මනක් අවොත් ඔයා ලගට
මෙන්න තව කුපඩි බල්ලෙක් ..හික්ස්..
කාමරයක තරුණයෙක් සමඟ තනිවූ ලාංකීය තරුණියකට අත්වූ ඉරණම
පියයුරු පිළිකා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සදහා ඉන්දියානු කාන්තාවක් විසින් ගත් අපුරු උත්සහයක්
හැදිමිටේ නුවණ
අලියාට තරහා ගිහින් මෙයාට කරන වැඩේ බලන්නකෝ
පරාජය උන බොක්සින් ක්‍රීඩකයා විනිසුරුට පහර දෙන හැටි
දැල්ලන් අල්ලන නැව මීට කලින් දැකල නෑ නේද?
උඩු ගුවනේදී ගුවන් සේවිකාවන් දාන නැටුම්
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved