ඇගිලි ටික කපුනොත්
කොහොමද හූනු ලව් එක , පට්ට ආතල්
දුව දිපු අයි පැඩ් එකට තාත්තා කරපු දේ
වැල්ලේ අසාමාන්‍ය ලෙස හැසිරෙන තරුණියන් දෙදෙනෙක්
අපේ අහිංසක සීයා කෙනෙකුගෙන් හිතට වදින ලස්සන ගායනයක්
දුවන කෝචිචියට නගින පට්ටම නංගිලා දෙන්නෙක් මෙන්න
යුද්දෙට යන්න වැඩ කෑලි දාල හැදුව පට්ටම ත්‍රීවිල් එක
මිනිසුන් සමඟ කාටූන් සජීවීකරණය කරන හැටි
උස සෙරෙප්පු දැම්ම මේ අක්කට වෙන දේ
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved