පට්ට සිංහල ජෝක්ස්
ගැනු හිතන/කියන හැටි අල්ලන මැෂිම
මේ කෙල්ලගේ කකුල් දෙක දැක්කද????
බෝතලේ ඉනේ ගහගෙන ගියේ ඉස්සර... බලන්නකෝ දැන්...(
අපූරු ඩොල්කි වාදනයයි
අපූරු කලිසම
ඩ්‍රැකෙයුලා කෙල්ලෙක් හම්බවෙලා තියෙනවද?
බස් එක ගංවතුරට ගහගෙන යන හැටි
අරුම පුදුම හිල
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved