මෙන්න පට්ට භාණ්ඩයක්
කොටි රැළට කන්න දෙන දේ බලන්නකෝ
තාත්තගෙයි පුතාගෙයි වැඩ
කෙල්ලො දිහා බලන කොල්ලො ගණන
කිඹුලන්ගෙ වැඩ කිඩ
කඩදාසි නැති කාර්යාල 2020 දී කාර්යාල නැතිව වැඩ කිරීම 2030 දී..
මෙන්න සර්පයෝ අල්ලන කොල්ලෝ දෙන්නෙක්
බිපාෂා කියාදෙ‍න විනාඩි 30න් ඇඟ අඩු කරගන්න හැටි ගැන වීඩියෝවක් මෙන්න
නාසා ආයතනය දියත්කල චන්ද්‍රිකාවක් පුපුරායන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට නිකුත්වෙයි..!!
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved