අපි කන ඒවත් මෙහෙමද? දන්නෙ නෑ
ලොව සුපිරි සමාගම්වල ලාංඡනයේ රහස් අර්ථය
වැරදුන අයිස් බකට් චැලේන්ජ් ...හික්ස්
මයිකල් ජැක්සන්ගේ ඩාන්ස් දාන මුහුදු සිංහයා
කොහොමද ? අතේ Speed එක !!
අවාසනාවක තරමක් වතුර පාරට යටටම ගිලෙයි
සාජන්ට් ගැහුවේ එයත් එක්ක නොගිය නිසයි - රත්නපුරේ ගුටි කෑ ස්ත්‍රීය ඇත්තම කියයි
ලෝකෙම අය බලා ඉන්නකොට වැරදුන වීඩියෝ.
මන්ත‍්‍රී සභාවේ සරම උස්සයි
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved