වාහනයක ටයරය වෙනුවට ලීකොටයක් දාල යන්න පුලුවන්ද
ආමි කොල්ලන්ගෙ වැඩ කෑලි
අමුතු තාලයේ අයිස්ක්‍රීම් වෙළඳ දැන්වීමක්
ලා.ලා. / Take Off
පොඩි මල්ලි චූටි මල්ලියි ඕස්ට්‍රේලියාවේදී අහපු බනක්
නැග්ගොත් නම් පිස්සුම තමයි
අලුත් ඇපල් 6 දුරකථනය ගත්ත ගමන් බිම වට්ටගත්ත තරුණයා..!!
Shane Warneගේ FUNNYම ඕවරය......
රාජ් කුමාර්ගේ අලුත්ම dance එක පාරේ .........
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved