මොහුගේ හැකියාව වචනයෙන් කිව නොහැකි තරම්..!! කෝටි ගණනක් නැරඹු වීඩියෝව ඔබත් නරඹා තීරණය කරන්න...!!
වාර්තා පිට වාර්තා තැබු Avatar ෆිල්ම් එකටත් වැරදුනු තැන් මෙන්න...!!
ජපානේ නරි ගම
නිවසේ පිහිටීම දෝෂ සහිතද? මෙන්න විසඳුම
බස් රථයේ කාන්තාවන්ගේ අතවරයට ලක් වන අහිංසක තරුණයෙක්
ඉන්දියාවට පැරදුණු කෝපයට පකිස්තානය ටීවී කුඩු කළ හැටි
මග මරුවා මග බලන් ඔබත් පරිස්සමින්
සම්බහන සේවය මුවාවන් කොළඹදී කාන්තාවන් ගණිකා වෘත්තියේ යොදවන හැටි මාට්ටූ වූ රහසිගත වීඩියෝව !
මෙලොව පිහිටි ස්ථාන යැයි ඔබ විශ්වාස නොකරන ලොව විශ්මයජනක තැන් මෙන්න..!!
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved