යුද්දෙට යන්න වැඩ කෑලි දාල හැදුව පට්ටම ත්‍රීවිල් එක
මිනිසුන් සමඟ කාටූන් සජීවීකරණය කරන හැටි
උස සෙරෙප්පු දැම්ම මේ අක්කට වෙන දේ
Thuhi meri මිහිරියාව බටනලාවෙන්.......
getting my belly button pierced
කොහොමද හැරවිල්ල
ඊළගට මොකද? වෙන්නෙ..
අධි වේගයේ බස් පදවන එක ම රියදුරුවරිය කුළුණක් මත විරෝධතාවක
"මෛත්‍රී දිනුවොත් මහින්ද එල්ලා මරනවා" ...කොටියා මල්ලෙන් පනී...(Video)
© 2014 Gigies (Pvt) Ltd. All Rights Reserved